2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 33/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 29 czerwca 2007 roku
 
w sprawie skierowania do sprzedaży lokalu mieszkalnego.  
  
Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/232/98 z dnia 1 czerwca 1998 roku w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz budynków i lokali użytkowych oraz nieruchomości gruntowych, w związku z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) 
  
                                                 z a r z ą d z a m
 
                                                         §  1
 
Skierować do sprzedaży lokal mieszkalny o pow. 34,27 m2 oznaczony numerem 2 położonym w budynku nr 4 w Lubrańcu przy ul. Stary Rynek na działce oznaczonej nr 463 o powierzchni 0,0293 ha.
Dla w/w działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta 40793.
 
                                                         §  2
 
Pierwszeństwo w nabyciu lokalu ma dotychczasowy najemca.
 
                                                         §  3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                      Gminy i Miasta
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Jolanta Chudyk (11 września 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (11 września 2007, 12:29:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1484