otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Burmistrz Lubrańca

działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 32, art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 688 z późn. zm. )
ogłasza:

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (2039kB) pdf

Oferta realizacji zadania publicznego*/ Oferta wspólna realizacji zadania publicznego*, o której mowa w art. 14 ust. 1*/2* Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. z (1819kB) pdf

Regulamin pracy Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2020

Rozstrzygnięcie postępowania

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (20 listopada 2019)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (21 listopada 2019, 07:42:48)

Ostatnia zmiana: Anna Ptaszyńska (24 grudnia 2019, 10:54:15)
Zmieniono: publikacja rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 991