Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesyjnego "Brześć Kujawski"

Wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Poznaniu o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Krzysztof Wrzesiński - Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (23 stycznia 2012)
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (23 stycznia 2012, 12:32:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1762