RG.6220.29.2017.DG.

Działając na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) art. 73 ust.1 i art. 74 ust. 3, ustawy z dnia           03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko                         (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)                                         
                                            Burmistrz Lubrańca                                                       
informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:
"Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarni) o obsadzie 1200 sztuk (168 DPJ) na działce nr ewid. 137/2 obręb 0038 Wola Sosnowa gmina Lubraniec,

informacja (561kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (23 listopada 2017)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (23 listopada 2017, 14:47:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 414