Postanowienia RG.6220.35.2014.DG

Burmistrz Lubrańca, zgodnie z art. 10 i 49 kpa zawiadamia o wydanej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz wydanym postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej "EW Redecz Kalny", w obrębie miejscowości Redecz Kalny gmina Lubraniec o mocy do 4,5 MW, o maksymalnej wysokości do 190 m n.p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym i telekomunikacyjnym.

opinia (65kB) pdf
postanowienie (339kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (19 września 2014)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (19 września 2014, 13:34:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 811