RG.6220.37.2016.Na podstawie art. 74 ust. 3 z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.)
                                      
                                            Burmistrz Lubrańca
                          podaje do publicznej wiadomości informacje o:                      

wydanym w dniu 03 stycznia 2017 roku postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:
  „ Wykonaniu otworu studziennego nr 2 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na projektowanym ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Koniec, gm. Lubraniec.
informacja (249kB) pdf


 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (5 stycznia 2017)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (5 stycznia 2017, 13:22:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 514