RG.6220.15.2019.DG

                                                Obwieszczenie

o wydanym postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.2081) zawiadamiam o wydanym w dniu 09 maja 2019 r. postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2831C Topólka – Lubraniec – dł. odcinka 6,2 km”

pos (3767kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (22 lipca 2019)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (22 lipca 2019, 13:20:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 423