Uchwała Nr 8/WPF/2018 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie: opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Zarządzenia Nr 4/2017 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie składów orzekających i zakresu ich działania, Skład Orzekający Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:

Przewodniczący: – Daniel Jurewicz
Członkowie: – Jan Sieklucki
– Halina Strzelecka

postanowił, co następuje:

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Składu Orzekającego Daniel Jurewicz Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy (29 listopada 2017)
Opublikował: Wojciech Przybysz (20 grudnia 2017, 09:04:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 576