Uchwała Nr XXIX/88/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszcz z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVII/159/2020 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137). art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 2 ust. 1 pkt 3, art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. 1170 z późn. zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

uchwala, co następuje:

stwierdza nieważność uchwały Nr XVII/159/2020 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok w części dotyczącej zapisu § 3.

Czytaj dalej... (93kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Kolegium Daniel Jurewicz (25 listopada 2020)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (8 grudnia 2020, 14:59:13)

Ostatnia zmiana: Anna Ptaszyńska (8 grudnia 2020, 15:38:12)
Zmieniono: publikacja treści uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 340