Uchwała Nr 12/Dpr/2020 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubraniec na 2021 rok

Skład Orzekający Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wyznaczony Zarządzeniem Nr 17/2020 Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie  wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania w osobach:

Przewodniczący -Karol Bednarek

Członkowie -Daniel Jurewicz
           -Halina Strzelecka

działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) w związku z art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

uchwalił, co następuje:

zaopiniować pozytywnie możliwość sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego przez Gminę Lubraniec w projekcie uchwały budżetowej na 2021 r.

Czytaj dalej... (100kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Składu Orzekającego Karol Bednarek (8 grudnia 2020)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (8 grudnia 2020, 15:30:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 229