Uchwała Nr 20/Kd/2021 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubraniec

Skład Orzekający Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wyznaczony Zarządzeniem Nr 1/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania w osobach:


Przewodniczący  - Karol Bednarek

Członkowie  - Daniel Jurewicz
   - Halina Strzelecka

działając na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) w związku z art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

uchwalił, co następuje:

zaopiniować pozytywnie prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Lubraniec na 2021 rok

Czytaj dalej... (101kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Karol Bednarek - Przewodniczący Składu Orzekającego (4 lutego 2021)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (5 lutego 2021, 12:46:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 249