Uchwała Nr XX/69/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIII/211/2021 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu utwardzenia ciągu pieszego przy drodze powiatowej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137), art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 38 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

uchwala, co następuje:

stwierdza nieważność uchwały Nr XXIII/211/2021 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu utwardzenia ciągu pieszego przy drodze powiatowej

Czytaj dalej... (568kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Maciej Słomiński - Przewodniczący Kolegium (11 sierpnia 2021)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (17 sierpnia 2021, 12:58:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 166