Uchwała Nr 3/Dpr/2021 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubraniec na 2022 r.

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137), w związku z art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz Zarządzenie Nr 15/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania

Skład Orzekający Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:

Przewodniczący: Beata Piłatowska
Członkowie: Halina Strzelecka
Karol Bednarek

uchwalił, co następuje:

zaopiniować pozytywnie możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego przez Gminę Lubraniec w projekcie uchwały budżetowej na 2022 r.

Czytaj dalej treść... (420kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Składu Orzekającego Beata Piłatowska (3 grudnia 2021)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (6 grudnia 2021, 09:39:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 221