Projekty uchwał do XXII sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniający uchwałę Nr XIII/86/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2016 - 2025 (276kB) pdf
PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2016. (1176kB) pdf

PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (357kB) pdf


PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok (253kB) pdf

PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego (162kB) pdf

PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków (236kB) pdf

PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Lubraniec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. (782kB) pdf

PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniający uchwałę Rady Miejskiej nr XVIII/123/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania.... (929kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Jacek Kowalewski - Pełniący funkcję Burmistrza Lubrańca (24 listopada 2016)
Opublikował: Wojciech Przybysz (24 listopada 2016, 13:55:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 527