Projekty uchwał do XXV sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

• Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2017 (142kB) pdf
• Projekt uchwały w sprawie „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubraniec w 2017 r.”. (1239kB) pdf

• Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lubraniec na lata 2016 – 2026 (935kB) pdf

• Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Lubraniec (648kB) pdf

• Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Lubrańcu do wydawania decyzji adm. w zakresie stypendiów szkolnych, zasiłków szkolnych oraz dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w imieniu b (304kB) pdf

• Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. (1597kB) pdf

• Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (2871kB) pdf

• Projekt uchwały w sprawie umowy dzierżawy na czas określony (405kB) pdf

• Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości (432kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości (465kB) pdf

• Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Lubrańcu. (516kB) pdf

• Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubrańcu (481kB) pdf

• Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (449kB) pdf

• Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Kujawsko - Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris ”. (470kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Krowice (421kB) pdf

• Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (722kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (21 lutego 2017)
Opublikował: Wojciech Przybysz (21 lutego 2017, 09:13:21)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (23 lutego 2017, 08:48:45)
Zmieniono: modyfikacja załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 584