Projekty uchwał do VII Sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubrańca wotum zaufania (619kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok (494kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubrańca absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok (629kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie dokonania oceny raportu o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Lubraniec za 2018 rok i prognozy sytuacji ekonomiczno - finansowej na lata 2019 - 2021 (576kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Lubraniec (650kB) pdf
metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (21 czerwca 2019)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (21 czerwca 2019, 07:59:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 622