Projekty uchwał do XII sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok (739kB) pdf

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2019 rok (960kB) pdf

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2019 - 2029 (585kB) pdf

Zarządzenie Nr 63/2019
  1. Opis autopoprawki do projektu budżetu na 2020 rok (262kB) pdf
  1. Opis autopoprawki do projektu WPF na lata 2020 - 2032 (267kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2020 rok (323kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2020 - 2032 (253kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Lubrańcu na I półrocze 2020 roku (132kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (20 grudnia 2019)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (20 grudnia 2019, 13:05:59)

Ostatnia zmiana: Anna Ptaszyńska (30 grudnia 2019, 07:30:18)
Zmieniono: publikacja informacji opisowej do WPF

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 817