Projekty uchwał do XXXVIII sesji Rady Miejskiej

Do pkt 5
Do pkt 7
Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych budżetu Gminy Lubraniec niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (299kB) pdf

Do pkt 8
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (366kB) pdf

Do pkt 9
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/324/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 202 (413kB) pdf
Do pkt 10
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia (303kB) pdf

Do pkt 11
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o uroczyste uczczenie 100. rocznicy uchwalenia pierwszej - Polskiej Republikańskiej Konstytucji ( Konstytucji Marcowej ) z 1921/22 r. (443kB) pdf

Do pkt 12
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Lubrańcu w sprawie uczczenia 100. rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej (339kB) pdf

Do pkt 13
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2022 r. (219kB) pdf
Do pkt 14
Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Parku Kulturowego Sarnowo (381kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (9 grudnia 2022)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (9 grudnia 2022, 10:06:53)

Ostatnia zmiana: Anna Ptaszyńska (9 grudnia 2022, 13:16:37)
Zmieniono: publikacja informacji z działalności burmistrza oraz zawartych umów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 91