Procedury

Procedury

Procedura adaptacyjna.

Procedura adaptacyjna.   [...]

Procedura postępowania z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze.

Procedura postępowania z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze.   [...]

Procedura postępowania w przypadku wypadku ucznia

Procedura postępowania w przypadku wypadku ucznia.   [...]

Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia

Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia.   [...]

Procedura postępowania w przypadku naruszenia godności osobistej ucznia.

Procedura postępowania w przypadku naruszenia godności osobistej ucznia.   [...]

Procedura organizacji uroczystości.

Procedura organizacji uroczystości.   [...]

Procedura obiegu informacji.

Procedura obiegu informacji.  [...]

Procedura kontaktów z rodzicami.

Procedura kontaktów z rodzicami.  [...]

Procedura dotycząca spełniania obowiązku szkolnego.

Procedura dotycząca spełniania obowiązku szkolnego.   [...]

Procedura dopuszczenia programu.

Procedura dopuszczenia programu nauczania. [...]

metryczka