Sprawozdania finansowe za 2019r. Gminy Lubraniec i jednostek podległych


Skonsolidowany bilans Gminy Lubraniec za 2019 rok .

Skonsolidowany bilans Gminy Lubraniec za 2019 rok . (67kB) pdf

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok  Gminy Lubraniec - zbiorcze:

Bilans jednostki (167kB) pdf

Informacja dodatkowa (392kB) pdf

Rachunek zysków i strat jednostki (142kB) pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki (128kB) pdf


Sprawozdanie finansowe za 2019 rok  jednostek podległych :

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok Urzędu Miejskiego w Lubrańcu:


Sprawozdanie finansowe za 2019 rok Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrańcu:

Bilans jednostki (164kB) pdf

Informacja dodatkowa (172kB) pdf

Rachunek zysków i strat jednostki (142kB) pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki (128kB) pdf


Sprawozdanie finansowe za 2019 rok jednostek oświatowych w Gminie Lubraniec:

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok Centrum Usług Wspólnych w Lubrańcu:

zbiorcze:
jednostkowe:


Sprawozdanie finansowe za 2019 rok Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Aleksandra Kamińskiego w Lubrańcu:

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok Przedszkola Samorządowego w Lubrańcu:
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok Zespołu Szkół w Kłobi:

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zgłowiączce:

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok Publicznej Szkoły Podstawowej w Sarnowie:

Bilans jednostki (165kB) pdf
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok Publicznego Gimnazjum w Siemnówku:metryczka


Wytworzył: Stanisław Piotr Budzyński -Burmistrz Lubrańca (27 maja 2020)
Opublikował: Wojciech Przybysz (27 maja 2020, 10:14:42)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (10 czerwca 2020, 12:48:01)
Zmieniono: publikacja bilansu skonsolidowanego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1405